آنالیز مولکولی ژن نوکلئوکپسید و ناحیه غیر ترجمه شده انتهای 3' دو ویروس برونشیت عفونی جدا شده از مرغداری های ایران

پیام:
چکیده:

برونشیت عفونی یک بیماری مهم از نظر اقتصادی در ماکیان می باشد. به دلیل ظهور واریانتهای جدید ویروس برونشیت عفونی، کنترل این بیماری بعنوان یک مشکل جدی در صنعت طیور در دنیا مطرح است. در مطالعه حاضر، ژن نوکلئوکپسید (N) و ناحیه غیرترجمه شده انتهایی 3’ (UTR) دو جدایه ویروس برونشیت عفونی از مرغداری های ایران تعیین توالی گردید و با سایر سویه های ویروس مقایسه گردیدند. توالی های نوکلئوتیدی ژن N و ناحیه 3’UTR جدایه های ویروس برونشیت ایران دارای تشابه 90 درصدی با سویه های واکسنی مورد استفاده در مرغداری های ایران شامل H52 و H120 بودند. اما براساس آنالیزهای فیلوژنتیکی، جدایه های ویروسی ایران در گروهی مجزا از سویه های واکسنی مورد استفاده در ایران و نیز سویه های جدا شده در چین، استرالیا و امریکا قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که ویروسهای برونشیت عفونی در گردش در مرغداری های ایران از نظر ژنتیکی از سویه های واکسنی ویروس که سالها است در مرغداری های ایران استفاده می شوند مجزا می باشند. بنابراین تهیه یک واکسن جدید بر اساس سویه های در گردش ویروس برای کنترل بیماری در مرغداری های ایران اهمیت زیادی دارد

زبان:
انگلیسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p883161 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.