ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

چکیده:
تاکنون تلاش های فراوانی در دو حوزه ی مفهومی، و سنجش و پیاده سازی تولید ناب از سوی محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهادهایی در دو محور زیر دارد: 1. آشنایی مخاطبان با مفهوم و تعریف جامع نابی و 2. ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی بوده و قادر به سنجش و ارائه ی راهکارهایی مفید برای رفع موانع موجود در پیاده سازی مناسب آن باشد. در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، پس از اطمینان از درک مناسب از مفاهیم نابی، در مرحله بعد، مدل های موجود در سنجش نابی سازمان ها را مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه ی مدلی که در واقع ترکیبی از رویکرد های ANP و DEMATEL در شرایط فازی می باشد پرداخته و در نهایت با انجام یک مطالعه تجربی، نحوه ی کاربرد آن را نشان داده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p887282 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!