ساخت و حفظ وفاداری مشتری

نویسنده:
چکیده:
این مقاله بر وفاداری رفتاری و نگرشی تمرکز دارد و به رابطه بین وفاداری و سودآوری میپردازد. سپس یک چارچوب ذهنی برای ساختن وفاداری و حفظ آن و سودآوری به طور همزمان ارائه میدهد. دو طبقه پاداش نیز تعریف می شود که بازارابان به وسیله آن میتوانند چارچوب را در جهت وفاداری مشتری سازماندهی کنند. با استفاده از این چارچوب انتظار میرود در قرن بیست و یک بتوان برنامه های وفاداری موثری ارائه کرد.
مفهوم وفاداری در سراسر قرنها وجود داشته است. در زمانهای گذشته وفاداری برای به حداقل رساندن قدرت و کنترل استفاده میشد. ژنرالهای قدرتمند امپراطوری روم قدیم اغلب از وفاداری ارتششان برای بدست آوردن قدرت سیاسی یا سرنگونی امپراطور استفاده میکردند. با وجود آمدن دنیای متمدن قرن 21، ما ژنرالهایی در دفاع از تلاش فروشندگان یا جذب سهم بازار به کمک وفاداری مشتریان میبینیم. وفاداری مشتری مفهومیست که بطور وسیع در زمینه رفتار مشتریان برای سالیان زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p887903 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!