میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استرس با رضایت از زندگی و بیماری های جسمانی مرتبط است. یکی از عوامل استرس، تولد کودک مبتلا به ناتوانی است. کودکانی که از نظر ذهنی یا جسمی ناتوان هستند، به خصوص کودک ناشنوا یا کم شنوا استرس خاصی را بر والدین به ویژه مادر تحمیل می کنند. هدف این پژوهش مقایسه میزان استرس در مادران دارای کودک کم شنوا با سایر مادران دارای کودک کم توان ذهنی، کم بینا و عادی می باشد.
روش بررسی
در این پژوهش مقایسه ای 120 مادر در چهار گروه دارای فرزند کم توان ذهنی، کم بینا، کم شنوا و عادی، و به روش تصادفی خوشه ایدر شهرستان کرج انتخاب شدند. جهت تعیین میزان استرس از پرسش نامه رویدادها و تغییرات زندگیMc Cubbin و همکاران به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید.
یافته ها
نتایج بیانگر آن بود که میزان استرس مادران دارای کودک کم شنوا با دیگر مادران کودکان استثنایی و کودکان عادی، در کل و در خرده مقیاس های فشارهای درون خانوادگی، مالی و تجاری، ناشی از تغییر شغل، بیماری و پرستاری و کم و زیاد شدن اعضای خانواده دارای تفاوت معنی داری بود(05/0p<). در دیگر خرده مقیاس ها تفاوت معنی داری بین گروه ها دیده نشد.
نتیجه گیری
از آنجایی که ناشنوایی یک معلولیت پنهان است، کودک کم شنوا مجموعه ای از مشکلات آموزشی و اجتماعی را با خود به همراه دارد که برای والدین به ویژه مادر استرس زیادی ایجاد می کند. برای کاهش استرس مادران راهکارهایی چون مشاوره های خانوادگی، آموزش مهارت های مقابله ای مناسب در برابر استرس، حمایت اجتماعی کافی، ایجاد کلاس های آموزشی مخصوص والدین ضروری انگاشته می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p888075 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.