نقش اوپک در بازار آینده انرژی ها متنوع

نویسنده:
چکیده:
در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافته است نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیه بندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستی های اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعی است که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیش بینی نقش آتی اوپک در بازار جهانی انرژی، که در آینده از تنوع زیادی برخوردار خواهد بود، مشتمل بر تاثیر متغیرهای ذیل بر عرضه مورد انتظار اوپک می باشد: عرضه بالقوه نفت خام توسط غیر اوپک، عرضه بلند مدت منابع غیر متعارف نفت خام و پتانسیل بلند مدت تولید از منابع تجدید پذیر انرژی. نتایج حاصل نشان می دهد که شواهد متعددی در دست است که از سناریوی استمرار اهمیت سهم تولید نفت خام اوپک در سبد متنوع انرژی در آینده حمایت می کند. ازاینرو مقاله حاضر نشان می دهد که نقش اوپک در مدیریت بازار جهانی انرژی در آینده همچنان از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
زبان:
انگلیسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p888100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!