چالش های تورم و اصلاح قیمت ها در اقتصادهای در حال توسعه (با توجه به وضعیت اقتصاد ایران)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار می دهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمت های نسبی، سیاست های اقتصادی مبتنی بر دیدگاه های خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، چاره جویی این مسئله مستلزم واقع بینی بیشتر در مطالعات اقتصادی ناظر به این موضوع است. در مورد تورم و توزیع درآمد در ایران، پس از مرور سابقه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط دوگانگی ساختاری اقتصاد، تحولات سالهای اخیر در زمینه تغییر قیمتها و اصلاح یارانه ها مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می شود که هر چند این اصلاحات می تواند تا حدی در توزیع درآمد و بهبود کارایی اقتصادی موثر باشد، اما پیشرفت اساسی در این زمینه مستلزم توجه همه جانبه به وضعیت اقتصاد ایران و برنامه ریزی و سیاست گزاری کلان با هدف دستیابی به توازن اقتصادی و حصول رقابت پذیری پایدار در بازارهای جهانی است.
زبان:
انگلیسی
در صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p888106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!