رهیافت شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش خود توضیح میانگین متحرک انباشته)مطالعه موردی: پیش بینی قیمت سیمان در ایران

پیام:
چکیده:
ارتباط نزدیک میان مصرف سیمان و میزان توسعه یافتگی، اهمیت زیر بنایی این محصول را در اقتصاد هر کشور آشکار می سازد. در این جاست که در اختیار داشتن یک پیش بینی دقیق از قیمت این محصول در آینده ارزش و اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله، پیش بینی با استفاده از دو روش ANN و ARIMA در قالب پیش بینی گذشته نگر و آینده نگر متغیر مورد نظر (قیمت سیمان) انجام گرفته است. مقایسه مقادیر به دست آمده از هر روش، مشخص می کند خطای پیش بینی در روش شبکه عصبی به طور متوسط کمتر بوده، در نتیجه این روش در پیش بینی کاراتر است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p892626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!