بررسی تاثیر شخصی سازی بر استقبال شهروندان از تبلیغات با پیام کوتاه (مطالعه موردی: شهر مشهد)

پیام:
چکیده:
امروزه تعداد کاربران تلفن همراه در جهان به بیش از 2 میلیارد نفر رسیده و این امر باعث رشد روزافزون ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی به وسیله شرکت ها شده است. علاوه براین، مردم ایران با ارسال 7 میلیون پیام کوتاه در روز، پس از مردم انگلستان در رتبه دوم قرار دارند. لیکن در کشور ما هنوز استفاده از این شیوه، جایگاه خود را در میان سایر شیوه های تبلیغاتی باز نکرده است. لذا هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر (به ویژه شخصی سازی) بر استقبال شهروندان از این شیوه تبلیغاتی است. برای این منظور نمونه ای از 500 شهروند شهر مشهد به طور تصادفی و با روش کوکران انتخاب، و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد متغیرهای همخوانی پیام کوتاه تبلیغاتی با شغل، محل کار یا زندگی، ساعت روز یا فصل سال و سطح درآمد شهروندان، احتمال استقبال از تبلیغات بوسیله پیام کوتاه را به ترتیب 066/0، 048/0، 080/0 و 046/0 واحد افزایش می دهند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور تسهیل و کاهش هزینه های بازاریابی، شیوه های نوین بازاریابی سیار (به ویژه مبتنی بر شخصی سازی) ترویج و جایگزین روش های سنتی بازاریابی شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
128
لینک کوتاه:
magiran.com/p892630 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!