بررسی تاثیر عامل هویت (ایرانی،اسلامی) بر زیبایی شهر

پیام:
چکیده:
مساله هویت شهری اصولا یکی از پیچید هترین و بحثانگیزترین مباحث نظری و حرف های در شهرسازی است. منظور از هویت، در زبان انگلیسی میباشد. Identity پاسخی است که به پرسش در خصوص کیستی یا چیستی موجودات داده می شود و معادل در واقع، هویت آن حقیقت وجودی است که شخص یا شیء از آن برخوردار می باشد. گفته می شود تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد، انسان است. انسان همواره به دنبال ابزاری می گردد که خود را به واسطه آن تبیین کند. از سوی دیگر فرد با حضور و رشد یافتن در جمع، علاوه بر آن که دارای هویت شخصی یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط شخصی با دیگران می گردد بلکه با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می شود، هویت جمعی م ییابد. اصولا هویت یک پدیده، امری انتزاعی و منفک از سایر موضوعات مرتبط با آن پدیده نیست. مثلا هویت شهر با همه موضوعات مرتبط با شهر و با موضوعات عدیده ای از جمله: با اهل شهر، باورها و اعتقاداتشان، شیوه زیست مردم، نوع ارتباطشان با سایر جوامع، آرمانها و الگوهای زندگی شان، رفتار و فرهنگشان، و با نوع تفکر و جهانبینیشان مرتبط و غیرقابل تفکیک است (نقی زاده، 1386). طراحان و سیاستمداران و مدیران شهر نیز نمی توانند بر پایه مبانی نظری بیگانه طرح و برنامه تهیه کنند و به شیوه بیگانه خط مشی کنند و مردم را به آن شیوه فراخوانند و در عین حال توقع داشته باشند که شهر هویت زیبای ایرانی و اسلامی داشته باشد. هنگامی که تمرکز اصلی بر جنبه های حیات قرار گیرد، وقتی معیارها و الگوهای اصلی، ظرف تمدن بیگانه باشد، وقتی تفاخر و نمایش خود در آثار انسانی رواج یابد، وقتی مد و مصرف و اسراف جای قناعت و میانهروی و تعادل را بگیرند، آنگاه نمیتوان انتظار داشت که فضا و کالبد حاصل، چیزی جز پاسخگویی به این رفتارها باشد. پرسش اصلی پژوهش به چیستی نقش هویت و امر زیبا و چگونگی استفاده از سرمای ه های هویت (اسلامی، ایرانی) در جهت بهسازی شهرها باز میگردد و هدف اصلی پژوهش شناخت هویت از ابعاد گوناگون و بررسی تاثیر بخشی و کارکردی نمودن آن در زیباسازی شهرها میباشد و واکاوی علل زشتی شهرهای مدرن سرزمین ایران، از دیگر اهداف این پژوهش است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p899419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.