شکل گیری نانو مواد کربنی از طریق فرایند خوردگی غبار شدن فلز

پیام:
چکیده:
در این تحقیق ویژگی محصولات کربنی رسوب کرده روی سطح آلیاژ L304 ناشی از خوردگی غبار شدن فلز، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی های لازم بر روی نمونه های آلیاژی قرار گرفته در معرض شرایط خوردگی غبار شدن فلز و آنالیز محصولات خوردگی از تکنیک هایی چون SEM، TEM، میکروسکوپ استریوگراف و طیف سنج رامان بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان داد که تحت شرایط فرایند غبار شدن فلز، نانو مواد کربنی قابلیت شکل گیری و رشد روی سطح آلیاژ L304 را دارند. همچنین با افزایش مدت زمان آزمایش نرخ شکل گیری نانو مواد کربنی روی سطح آلیاژ افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p917413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.