تعیین یافته های بالینی و پاراکلینیکی حوادث عروق مغز در کودکان بستریی شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال های 1372 تا 1382

پیام:
چکیده:
مقدمه
سکته مغزی، یک تشخیص بالینی است که بیماری عروق مغز را مطرح می کند. تعریف سکته معزی عبارت از هر حادثه عروق مغز که ایجاد نقیصه عصبی موضعی نماید و بیش از 24 ساعت طول بکشد. با توجه به اینکه این بیماری عوارض شدید و اغلب غیر قابل برگشت و عود قابل توجهی(10%) را در پی دارد، بر آن شدیم تا با بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی این بیماران امکان شناسایی بهتر این بیماری و پیشگیری از وقوع آن را فراهم آوریم.
روش بررسی
این مطالعه از نوع سری موارد به منظور بررسی پرونده های بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 82-1372 انجام شد که 19 بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
سن متوسط نمونه ها 72/5(801/3SD=) سال بود. در یافته های کلینیکی، همی پارزی شایع ترین(5/89%) عارضه بود. علایم حیاتی به جز در دو بیمار که تب خفیف و فشار خون بالا داشتند، نرمال بود. بیماری های قلبی مثل کاردیو مگالی، بیماری های عروقی، نقص قلبی مادرزادی و d-TGA فاکتورهای مستعدکننده شایع بودند. بر طبق گزارشات سی تی اسکن بیماران 6 نفر(6/31%) از بیماران دچار ایسکمیک عمقی، 5 نفر(3/21%) دچاراستروک ایسکمیک سطحی و 2 نفر(5/10%) مبتلا به استروک هموراژیک بودند. دو بیمار هم علایم استروک ایسکمیک سطحی و هم عمقی را داشتند. یکی از آنها مبتلا به سندرم Moyamoys و دیگری مبتلا به MELAS(Mitochondrial Encepholomyopaty Lactic Acidosis Syndrome)بود. آنمی خفیف نیز مهمترین تست غیر نرمال بود.
نتیجه گیری
طبق نتایج این مطالعه بیماری های مادرزادی قلبی شایع ترین علت سکته مغزی در کودکان محسوب می شود. سکته مغزی در کودکان معمولا با تغییرات قابل توجه در علایم حیاتی همراه نیست و بیشتر از نوع ایسکمیک عمقی می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
518
لینک کوتاه:
magiran.com/p921172 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!