اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله

پیام:
چکیده:
مقدمه
بهار نارنج (Citrus aurantium) یک درختچه با گلهای سفید معطر است. این گل در کشورهای آسیایی غالبا برای درمان بیماری های گوارشی استفاده می شود.
هدف
هدف این تحقیق، بررسی اثر عصاره آبی گل بهار نارنج بر انقباضات رحم موش باکره در حضور منقبض کننده های رحم بود.
مواد و روش ها
تعداد 30 سر موش صحرایی باکره ویستار در محدوده وزنی 300-200 گرم انتخاب شدند. بعد از لاپاراتومی قطعه ای از رحم را جدا کرده، در حمام بافت (محلول دیژالون، oC29) قرار دادیم. پس از آن انقباضات ناشی ازپتاسیم کلرید، باریم کلرید و اکسی توسین به روش ایزومتریک ثبت و همچنین تاثیر عصاره آبی بهار نارنج (mg/ml 8-1) بر انقباضات رحمی مورد تحقیق قرار داده شد. سپس رحم بصورت جداگانه با پروپرانولول (μM1)، نالوکسان (μM1) اینکوبه و نقش بتا آدرنورسپتورها و رسپتورهای اپیوئیدی مورد ارزیابی قرار داده شد.
نتایج
غلظت های تجمعی (mg/ml 8-1) عصاره، انقباضات رحمی القا شده توسط پتاسیم کلرید، اکسی توسین و باریم کلرید را بصورت وابسته به دوز کاهش داد. همچنین عصاره آبی گل بهار نارنج بر اینکوباسیون بافت با پرو پرانولول و نالوکسان بی تاثیر بود.
نتیجه گیری
غلظت های تجمعی (mg/ml 8-1) عصاره، انقباضات رحمی القا شده توسط پتاسیم کلرید، اکسی توسین و باریم کلرید را بصورت وابسته به دوز کاهش داد. همچنین عصاره آبی گل بهار نارنج بر اینکوباسیون بافت با پروپرانولول و نالوکسان بی تاثیر بود.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
289
لینک کوتاه:
magiran.com/p922127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.