شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

پیام:
چکیده:

در این تحقیق، نحوه ایجاد تغییرات در بستر کانال قوسی 180 درجه، به روش دینامیک سیالات محاسباتی و مدل دوفازی اولری -که معادلات حاکم ترکیبی اولر- اولر را برای فازهای آب و رسوب در کنار مدل تلاطم k–ε به کار می برد- در نرم افزار FLUENT شبیه سازی شده است. برای محاسبه میزان انتقال رسوبها از معادلات اساسی دینامیک استفاده شده و بدین ترتیب از کاربرد معادلات تجربی انتقال رسوب که برای شرایط خاص و برای مکانی ویژه حاصل شده، اجتناب می شود. در شبیه سازی، اندرکنش ذرات آب با رسوب و همچنین اندرکنش ذرات رسوب با یکدیگر ملحوظ شده است. برای مطالعه دقیق تغییرات تراز بستر، یک آستانه بر اساس بخش حجم ماسه در نظر گرفته شد، تا منحنی های تراز بستر، ترسیم شود. تغییرات ایجاد شده در بستر مانند مکان و عمق چاله فرسایشی، در مدل های عددی تطابق خوبی با آزمایش های انجام شده در قبل داشت. نتایج این تحقیق همچنین وجود سازوکاری جدید را برای انتقال رسوب به نام بار لایه ای نشان می دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p922971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!