مورفولوژی، زاویه تماس و ویژگی های رنگی فیلم های بیونانوکامپوزیت نشاسته- پلی وینیل الکل- نانوکریستال سلولز

پیام:
چکیده:

در این پژوهش به منظور بهبود ویژگی های مختلف فیلم نشاسته، از پلی وینیل الکل(PVA) و نانوکریستال سلولز (NCC) استفاده شد. نمونه های NCC از لینت پنبه تهیه شد و توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های مورفولوژیکی و زبری فیلم های بر پایه نشاسته توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افزودن PVAو NCC به فیلم بر پایه نشاسته به ترتیب باعث افزایش و کاهش زبری می شود. آزمون جذب آب و زاویه تماس نشان داد که افزودن هر دوی این ترکیبات باعث کاهش ویژگی آبدوستی فیلم نشاسته می شود. میزان جذب رطوبت از 27/86% برای فیلم نشاسته نرم شده(PS) به 73/69 % برای فیلم بیوکامپوزیت نشاسته- PVA و 81/54% برای فیلم بیونانوکامپوزیت نشاسته- PVA-NCC(20%). کاهش یافت. نتایج آزمون زاویه تماس نشان داد که فیلم نشاسته نرم شده بعد از 60 ثانیه زاویه تماس کوچکی را نشان می دهد (o06/24) که با افزودن PVA و NCC به ترتیب بهo 17/31 و o71/47 برای فیلم های بیوکامپوزیت نشاسته-PVA و بیونانوکامپوزیت نشاسته- PVA-NCC 20% افزایش می یابد. نتایج آزمون رنگسنجی نشان داد که PVA اثری بر روی پارامترهای رنگی هانتر فیلم نشاسته ندارد در حالیکه افزودن NCC باعث افزایش شفافیت و زردی فیلم نشاسته- PVA می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p925811 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!