اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

پیام:
چکیده:
:طی سال های 1388 و 1389 در تحقیقاتی که به منظور شناسایی کنه های خاکزی خانواده Bdellidae در مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، کنه Hexabdella sp. near maraugia Schyff، Theron & Ueckermann برای اولین بار از ایران جمع آوری و شناسایی شد، جنس این گونه نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p928533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.