ارائه مدل ماشین کامیتی جهت تخمین تراوایی از نمودارهای چاه پیمایی: مطالعه موردی از یک مخزن کربناته ناهمگون در میدان نفتی بلال، خلیج فارس

پیام:
چکیده:

تخمین تراوایی با استفاده از روش های مختلفی همچون فرمولهای تجربی، آنالیز رگرسیونی و سامانه های هوشمند بویژه شبکه های عصبی و منطق فازی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه یک مدل بهبودیافته و جدید جهت تخمین تراوایی از نمودارهای چاه پیمایی پیشنهاد شده است. روش مورد استفاده شامل تلفیق فرمولهای تجربی، آنالیز رگرسیونی و روش نروفازی در یک ماشین تلفیقی (کامیتی) است. ماشین کامیتی که نوع جدیدی از شبکه عصبی است، دارای ساختار موازی بوده که در آن هر یک از روش های به کار رفته (خبره ها) دارای یک ضریب وزنی است که نشانگر درصد مشارکت آن در تخمین نهایی است. ترکیب بهینه وزنها توسط روش الگوریتم ژنتیک بدست آمده است. روش معرفی شده توسط یک مطالعه موردی از یک مخزن کربناته متعلق به ژوراسیک بالایی از میدان بلال واقع در خلیج فارس تشریح شده است. به این منظور 151 نمونه از فواصلی که شامل داده های مغزه و لاگ بودند به 81 نمونه آموزشی و 70 نمونه آزمون برای ارزیابی اعتبار مدلهای ساخته شده دسته بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که ماشین تلفیقی بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک نتایج دقیق تری نسبت به هریک از روش های منفرد مورد استفاده فراهم نموده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p931702 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.