نمادهای ابتکاری و نقاب ها در شعر بدر شاکرسیاب

پیام:
چکیده:
سیاب از جمله شاعران معاصری است که به منظور رهایی ساختار شعر از بند کهنه گرایی و جمود، از نمادهای شخصی در آثار شعری خود استفاده می کند. البته در ادبیات کهن عربی، نمادهایی مانند ماه، شمشیر، هلال، صلیب و غیره به کار می رفته است؛ اما سیاب با توجه به نیازهای شاعرانه اش در روزگار معاصر، نمادهایی شخصی همچون مرگ و رستاخیز، جیکور، بویب و باران و وفیقه را آفریده است.
نقاب نیز سازکار رمزگرایانه ی دیگری است که در اصل، اصطلاحی برگرفته از تئاتر و نمایش می باشد. در این روش، شاعر شخصیت یا پاره ای از ویژگی های آن را با صفات و احوال خود در هم می آمیزد، تا بدین وسیله شخص سومی (نقاب) پدیدار شود که نه شخصیت شاعر است و نه شخصیت اصلی مستعار. در شعر سیاب نیز چهار نقاب عمده به چشم می خورد که عبارتند از: ایوب، تموز، مسیح و سیزیفیوس.
شاعر این گونه نمادها را با قدرت نوآوری خود در شعر آفریند، یا اینکه آنها را از خاستگاه اولیه اش یعنی زبان و تاریخ و ادبیات می گیرد و معنایی ویژه و روحی تازه به آنها می بخشد.
زبان:
عربی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p932398 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!