نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان (بررسی تبعات عملی تفاوت دیدگاه ها)

پیام:
چکیده:
تفاوت نگرش نحوی ها و بلاغی ها به زبان سبب شده است تا هرکدام از منظری خاص به متن ادبی نگریسته، زوایای پنهان وآشکار آن را به گونه ای متفاوت از دیگری تفسیر کنند. این تفاوت دیدگاه ها، آثارکاربرد فراوانی در فهم متون ادبی داشته است. اهل بلاغت که بیشتر به روح و لطافت های پنهان زبان چشم دوخته اند، همواره به مباحثی از قبیل ایجاز، حذف، حصر وغیره پرداخته اند، و اصولا متن ادبی از دیدگاه آنان بخش های نانوشته فراوانی دارد که با ذوق ادبی قابل درک است؛ اما نحوی ها بیشتر به ظاهر و جسم زبان توجه کرده اند. این تفاوت نگرش در موضوعاتی مانند جمله ی اسمیه و فعلیه، همزه استفهام، ضمیر فصل، جمله مستانفه، و عطف جمله انشایی به جمله خبری و بر عکس، آشکار است؛ به گونه ای که در توجیه این جملات هر گروه راهی متفاوت از دیگری در پیش گرفته اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p932403 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!