بررسی و نقد کتاب های عربی مقطع دبیرستان (عمومی)

پیام:
چکیده:
روش نقد کتاب های درسی با کتاب های دیگر متفاوت است. در کتاب های درسی علاوه بر آنچه ما به عنوان کتاب ملاحظه می کنیم، برنامه ای مدون نیز که به عنوان نقشه راه طراحی شده و با نام «راهنمای برنامه درسی» مطرح می شود، پشتوانه کتاب درسی است. به عبارت دیگر کتاب درسی ساختمانی است که جزئیات آن و نحوه شکل یافتنش در آن راهنما آمده است. از این رو پیش از نقد کتاب درسی لازم است به راهنمای برنامه درسی مراجعه کنیم و آن را مورد نقادی قرار دهیم و سپس وارد کتاب درسی شده، میزان انطباق موضوعات انتخاب شده برای کتاب را با آن سند بررسی کنیم. با انطباق این دو درمی یابیم که در کتاب های درسی تلاش وافری برای تطبیق این دو با همدیگر صورت پذیرفته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p932407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!