مقایسه تجهیزات گذرگاه های عابرپیاده در معابر شهری برای افزایش ایمنی

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین نکات در عرصه عابران پیاده ایجاد ایمنی هرچه بیشتر برای عابرپیاده در هنگام عبور از گذرگاه ها و جلوگیری از تصادف عابران با وسایل نقلیه عبوری است. عابران پیاده در میان کاربران جاده ای به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطرات محسوب می شوند؛ زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابرپیاده تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری منجر به جرح یا فوت عابرپیاده می گردد، پس باید با ایجاد تجهیزات ایمنی و اجرای راهکار های موثر در گذرگاه های عرضی موجب افزایش ایمنی برای عابرپیاده شد. در طراحی گذرگاه های عابرپیاده ضروری است که معیارهای مهم و موثر در انتخاب محل گذرگاه ایمن عابرپیاده بررسی شده و تجهیزات مورد استفاده برای افزایش ایمنی عابرپیاده مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله با استناد به پرسش نامه هایی که توسط کارشناسان و دانشجویان حمل و نقل و ترافیک پر شده است به بررسی تجهیزات ایمنی عابرپیاده و ارائه راهکار هایی برای افزایش ایمنی عابرپیاده در گذرگاه ها پرداخته شده و روش های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب عابرپیاده در صورت سازگاری با منطقه موردنظر می تواند باعث افزایش کارآیی تجهیزات و بهبود ایمنی عابرپیاده شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p935200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!