بررسی نقش اجرای طرح ملی تعویض پلاک در احراز اصالت وسایل نقلیه

چکیده:
اجرای طرح تعویض پلاک وسایل نقلیه در ایران از سوی کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به میزان موفقیت آن و میزان دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده ارائه شده است. هدف اصلی طرح احراز خودرو و هماهنگ سازی پلاک های وسایل نقلیه و برون سپاری خدمات ترافیکی در ایران بوده است و شاید شناخت میزان کارآیی طرح بتواند به عنوان الگویی برای سایر طرح های ترافیکی محسوب گردد. با این وجود برابر روش متداول کشورها، هر ده سال یک بار و حسب ضرورت سیستم شماره گذاری خودرو تغییر و سیر تکامل را می پیماید درحال حاضر تعداد زیادی از پلاک اتومبیل ها به دلیل کهنگی و فرسایش تدریجی کیفیت و قابلیت کنترل را از دست داده و زمینه جعل و سوء استفاده میسر شده، فلذا جهت ساماندهی و هم چنین پیش بینی لازم باتوجه به افزایش سریع جمعیت و روند روزافزون بهره گیری از وسایل نقلیه، ضرورت سازماندهی متناسب و قابل قبولی که بتواند اهداف امنیتی، انتظامی و اجتماعی را تامین نماید احساس گردید و بدین منظور طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه در کشور مورد توجه خاص قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مسئولان، کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان در امور شماره گذاری وسائل نقلیه کشور می باشند.
با توجه به روش تحقیق حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که طرح ملی تعویض پلاک، کمک مناسبی به پلیس در شناسایی شگردهای خاص جاعلان و سارقان خودرو و ارائه راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه نموده است. از طرف دیگر برون سپاری خدمات ترافیکی در راستای کاهش تصدی گری دولت و تاثیر آن در بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات پلیسی انجامیده است و این مهم موجب گشته است که ضمن خدمت رسانی بیشتر به مردم، ناجا نقش نظارتی خود را به دقت دنبال کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p935205 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!