بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف

پیام:
چکیده:

بارش به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی همواره در سرزمین ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. هدف از این تحقیق استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف جهت مدلسازی تداوم وضعیت های دوحالته ایران جهت شناخت بهتر وضعیت ترسالی ها و خشکسالی ها برای مدیریت بهینه منابع آب در این قسمت از کشور است. بنابراین جهت این مدلسازی، داده های مربوط به بارش سالانه 3 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بوشهر، جاسک و شیراز که دارای طولانی ترین داده ها در جنوب کشور می باشند، استفاده گردید. شاخص هایی که از این مدل استخراج می شوند عبارتند از: شاخص تفکیک وضعیت تر و خشک (WADSI)، شاخص ماندگاری وضعیت اقلیم (SSI)، شاخص زمان ماندگاری وضعیت (SRT) و شاخص شدت ساختار تداوم (SPS). نتایجی که از این مدل برای بارش های سالانه ی جنوب ایران حاصل آمد عبارتند از:بر اساس شاخص تفکیک وضعیت های خشک و تر (WADSI)، تفکیک سال های خشک و تر برای سه ایستگاه مورد مطالعه در جنوب ایران به آسانی امکان پذیر است. مقادیر شاخص ماندگاری وضعیت اقلیم (SSI) برای سه ایستگاه مورد مطالعه در جنوب ایران حاکی از ماندگاری ضعیف در وضعیت های خشک و تر برای ایستگاه شیراز و ماندگاری متوسط برای ایستگاه جاسک و بوشهر است. مدت زمان ماندگاری هر کدام از وضعیت های خشک و تر برای سه ایستگاه مورد مطالعه در محدوده ی 4-1 قرار دارد.
مدل نهایی تحقیق برای بارش های سالانه ی جنوب ایران با استناد به یکسان بودن شدت ساختار تداوم ایستگاه ها، تشخیص داده شد که بیانگر ساختاری کاملا محتمل برای داشتن تداوم دو وضعیتی هستند.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p941206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.