رویکرد کلامی و فلسفی خیر و شر

نویسنده:
چکیده:
رویکرد اشاعره نسبت به مساله شرور، نیست انگارانه و رویکرد متکلمان معتزلی شیعی پیش از خواجه نصیر، هستی انگارانه بوده است؛ اما پس از وی، دیدگاه آنان متفاوت بوده است. از میان فیلسوفان، فارابی نخستین کسی است که به این مساله پرداخته، میان شرور طبیعی و ارادی تفاوت گذاشته است. پس از او ابن سینا با نگاه نیستی انگارانه بصورت مفصل با تشقیق شقوق و بیان احکام هر کدام بصورت جداگانه به این مساله پرداخته است. بعد از وی، بیشتر فیلسوفان متاثر از وی بوده اند؛ البته ملاصدرا در مفاتیح الغیب، دیدگاه نیستی-انگارانه فیلسوفان را به چالش کشیده، دیدگاه عرفا را برگزیده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p942169 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!