توجیه شرایط مقدمات برهان

چکیده:
منطق دانان برای مقدمات برهان علاوه بر یقینی بودن، شش شرط دیگر ذکر کرده اند. پرسشی که در این تحقیق بدان پاسخ داده می شود، این است که چرا منطق دانان علاوه بر یقینی بودن مقدمات، شروط دیگری را مطرح کرده اند. آیا آنان در افزودن این شرایط درصدد تحقق برهان بودن هر برهانی بوده اند یا اهداف دیگری را در نظر داشته اند؟ به نظر می رسد منطق دانان در بیان این شرایط، چند هدف متفاوت را تعقیب می نموده اند. برخی از آن ها برای محقق ساختن برهان ها و برخی دیگر برای محقق ساختن مسائل برهانی در یک علم برهانی بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
127
لینک کوتاه:
magiran.com/p942171 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!