تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه
هنوز مدت زیادی از رواج قرص های ضد بارداری خوراکی (OCP) نگذشته بود که گزارش های موردی (Case Reports) حاکی از رخداد آمبولی ریوی و سکته مغزی در زنان استفاده کننده از این قرص ها ارائه شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان طی سال های 1376 تا 1386، انجام شده است.
مواد و روش ها
هر خانم مبتلا به حادثه عروقی مغزی که در طی سال های 1376 تا 1386 در بیمارستان فرشچیان همدان بستری شده و پرونده وی در بخش بایگانی بیمارستان موجود بود، در صورت نداشتن معیارهای خروج وارد مطالعه شد. برای هر بیمار مشخصات مربوط به نوع حادثه عروقی مغزی، سن، نوع قرص مصرفی و مدت زمان مصرف قرص، از اطلاعات موجود در پرونده بیمار استخراج و در چک لیست مربوطه ثبت گردید.
نتایج
از 1587 پرونده واجد شرایط، 1/24% سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و 9/76% فاقد سابقه مصرف بودند. میانگین سنی بیماران در هر دو گروه 45 سال بود. میانگین مدت زمان مصرف قرص 33 ماه بود. 1/73% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 4/66% در گروه فاقد سابقه مصرف دچار استروک ایسکمیک بودند که تفاوت موجود معنی دار بود. 6/24% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 1/29% در گروه فاقد سابقه مصرف دچار استروک هموراژیک شدند که این تفاوت معنی دار نبود. 3/2% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 5/4% از افراد فاقد سابقه مصرف دچار ترومبوز سینوس ساژیتال شدند که این تفاوت معنی دار نبود. 85% بیماران قرص OCP نوع LD و 15% قرص OCP نوع HD مصرف کرده بودند.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که وقوع استروک ایسکمیک در بیماران با سابقه مصرف قرص های ضد بارداری به طور معنی داری بیشتر از بیماران فاقد مصرف قرص های ضد بارداری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p942211 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.