بررسی غلظت گاز رادن در خانه های مسکونی تبریز

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه
استنشاق گاز رادن و ذرات حاصل از استحاله آن یکی از عوامل سرطان دستگاه تنفسی می باشد، وجود رادیوم رادیواکتیو در مصالح ساختمانی بکار رفته در ساختمان و استحاله آن به گاز رادن باعث افزایش غلظت این گاز در خا نه های مسکونی می شود. با توجه به این موضوع اندازه گیری غلظت این گاز در هوای محیط های بسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، غلظت گاز رادن در خانه های مسکونی تبریز اندازه گیری شده است.
مواد و روش ها
در این پژوهش تعداد 196 دستگاه دزیمتر گاز رادن به مدت 6 ماه در طبقات مختلف منازل مسکونی قرار داده شد و پس از آن با روش خورش الکتروشیمیایی میانگین تعداد ردپاها در پلیمرها محاسبه و از طریق آن غلظت گاز رادن در هوای این منازل تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
نتایج
بر اساس یافته های این مطالعه میانگین گاز رادن به ترتیب در ساختمان های بتونی 16 ±25، آجری 16±29 و در ساختمان های با مصالح خشت و گل 40 ±70 بکرل بر متر مکعب بوده است. میانگین غلظت این گاز در منازل مسکونی تبریز 25 ±39 بکرل در هر متر مکعب هوا محاسبه گردید، که دز موثر آن برای ریه ها 97/0 میلی سیورت می باشد.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه و مقایسه آن ها با مقادیر اندازه گیری شده در سایر مناطق نشان می دهد که شهرستان تبریز جزء مناطق با پرتوزایی طبیعی محسوب می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p942216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.