بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی

پیام:
چکیده:
زمینه
تجهیزات بیهوشی می توانند یکی از عوامل انتقال عفونت در یک عمل جراحی باشند. با ارایه روش های کارآمد ضدعفونی وسایل بیهوشی، می توان تا میزان زیادی از انتقال عفونت ها جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق، هدف بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا – فارس و ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی بکارگرفته شده، است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، نمونه گیری از وسایل بیهوشی توسط سواب استریل و کشت بر روی محیط های مغذی، به صورت نامنظم و تصادفی، قبل و بعد از استفاده و شستشوی وسایل انجام گرفت. وسایل بیهوشی مورد استفاده در این اتاق های عمل، با بتادین 5/7%، توسط کارشناسان و تکنسین های بخش بیهوشی شسته و برای عمل بعدی آماده می شدند.
نتایج
درصد کلی آلودگی در تعداد 210 نمونه اخذ شده 3/2 % بود؛ 5 مورد کشت، حاکی از وجود آلودگی باکتریال بود، از این میان 2 مورد آلودگی در قطعه nasal airway (non pathogen Neisseria و coagulase negative Staphylococcus)، 2 مورد آلودگی در قطعه red rubber endotracheal tube (nonpathogen Neisseria and Klebsiella pneumoniae) و 1 مورد آلودگی در قطعه Oxygen mask (Escherichia coli) مشاهده گردید. بحث: میزان بسیار پایین آلودگی در مطالعه ما نسبت به سایر مطالعات (85-20% آلودگی در وسایل بیهوشی)، احتمالا به دلیل استفاده از یک روش مناسب ضدعفونی توسط پرسنل تحصیل کرده در اتاق عمل است؛ که این مطلب، می تواند نقش چشمگیری در کاهش میزان عفونت از یک سو و کاهش هزینه و زمان از سوی دیگر، داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
14
لینک کوتاه:
magiran.com/p942668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.