کلون، بیان و تخلیص پروتئین سطحی 36 کیلو دالتونی نوترکیب(Omp2b) بروسلا آبورتوس

پیام:
چکیده:
زمینه
بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری های زئونوز بوده که منجر به ضررهای اقتصادی فراوانی می شود. گونه بروسلا، باکتری های کوکوباسیل گرم منفی داخل سلولی هستند که قادر به تکثیر در فاگوزوم های ماکروفاژها می باشند و در بسیاری از گونه های حیوانی و انسان ها بیماری ایجاد می کنند. پیشگیری و تشخیص، هر دو لازمه ریشه کنی این بیماری می باشند. شناسایی و ارزیابی آنتی ژن های متفاوت سلول بروسلا در پیشبرد برنامه های پیشگیری و تشخیص نقش کلیدی دارند. در این تحقیق تولید و تخلیص پروتئین غشای خارجی 36 کیلو دالتونی نوترکیب (Omp2b) بروسلا آبورتوس به انجام رسید.
مواد و روش ها
ژن پروتئین غشای خارجی 36 کیلو دالتونی بروسلا آبورتوس توسط آنزیم PrimeSTAR® HS DNA polymerase تقویت و در pJET1.2 کلون و ژن هدف در (+)pET28a ساب کلون شد. pET28a نوترکیب در E.coli BL21 (DE3) ترانسفورم شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از 1 میلی مولار IPTG القا و پروتئین های حاصله توسط وسترن بلات بررسی شدند و Omp2b نوترکیب توسط آنتی سرم خرگوشی بروسلا ردیابی شدند.
نتایج
ظهور باند قهوه ای-طلایی در جایگاه واکنش در وسترن بلات تاییدی بر کلون و بیان موفقیت آمیز بود. ما با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی، Omp2b نوترکیب را تخلیص کردیم که این روش پروتئین های ریفولد شده را بر روی ستون فراهم کرد.
نتیجه گیری
Omp2b با موفقیت کلون، بیان و تخلیص شد. پروتئین های نوترکیب توسط آنتی سرم پلی کلونال شناسایی شدند که این امر صحت پروسه را تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p942672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.