بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)

پیام:
چکیده:
مقدمه

خانواده انتروباکتریاسه گروه بزرگی از باکتری ها را شامل می شوند که به طور وسیع در طبیعت پراکنده هستند. این باکتری ها به دلیل کلونیزاسیون در روده به عنوان باکتری های انتریک یا روده ای معروفند. E.Coli شایع ترین علت ایجاد کننده عفونت های ادراری می باشد. هدف این مقاله بررسی وضعیت مقاومت دارویی به نالیدیکسیک اسید در E.coli های ایزوله شده در خصوص عفونت های ادراری می باشد.

مواد و روش کار

در این تحقیق نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بالینی بیمارستان بقیه الله (عج) طی 5 ماه (بهمن 1383 تا خرداد 1384) کشت داده شد و آزمایشات افتراقی جهت تشخیص E.coli صورت گرفت. جهت بررسی مقاومت دارویی بر روی نمونه های مثبت E.coli اعم از حساس و غیرحساس واکنش PCR طی 4 مرحله صورت گ رفت. سپس MIC انجام شد و در نهایت عمل سکانسینگ صورت گرفت.

نتایج

در این مطالعه 121 نمونه E.Coli جدا گردید. با استفاده از دیسک آنتی بیوگرام نالیدیکسیک اسید، تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. بر روی این 121 نمونه PCR انجام گردید که بر این اساس تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. این نتایج با نتایج دیسک آنتی بیوگرام مشابهت داشت. در روش MIC (minimum inhibitory concentration) نیز نتایج، با دو روش قبل مطابقت داشت.
بحث: توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات، نشان دهنده روند فزاینده مقاومت باکتری E.Coli به داروهای رایج می باشد. لذا توصیه می شود ضمن کنترل مصرف بی رویه و غیرضروری آنتی بیوتیک ها، قبل از شروع درمان، آنتی بیوگرام و در صورت امکان MIC و PCR جهت تعیین حساسیت میکروبی انجام گردد تا آنتی بیوتیک مناسب برای درمان بیماران انتخاب گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
191
لینک کوتاه:
magiran.com/p9497 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.