عقل کل جمعی ختمی و عقلانیت علمی و عملی

چکیده:
«عقل کلی» براساس اطلاق خاصی، بر برگزیده هایی از عقول انسانی که موجود با وجود طبیعی اتد، اطلاق گردیده است، چنان که آنها «نفس کلی» نیز می-باشند. عالم هستی امکانی به منزله بدن نفس کلی الهی می باشد. هریک از انبیا، گرچه در مقام خود «نفس کلی» و «عقل کلی»اند، ولی حضرت خاتم الانبیاء و دوازده امام معصوم که دارای وراثت و وصایت و خلافت از مقام خاتمیتند، و حضرت فاطمه زهرا «نفس کل جمعی» و «عقل کل جمعی» بلکه جمع الجمعی اتد، و به تعبیر دیگر، «نفس کل ختمی» و «عقل کل ختمی» می باشند. روح نبوت ختمی، مقام معلمیت عموم و تهذیب کل نفوس در جمیع ادوار و اعصار و ربط دنده عوالم انسانیت، بلکه همه ممکنات به مبدا کل_ عز اسمه_ است. مقام امامت ختمی هم خلافت از همین مقام منیع و محیط است. بر این اساس می توان گفت: عقلانیت حقیقی علمی و عملی عقول جزئی، با نفوذ و سیطره و تاثیر عقل کل ختمی و به واسطه اتصال به او به فعلیت می رسد. این نتیجه، به شیوه عقلی و با استفاده از متون دینی، در نوشتار حاضر به بار نشسته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p949960 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!