آنالیز کمی- کیفی میزان آگاهی کارکنان از نحوه مدیریت زباله های آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر رشت، سال 1388

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از منابع تولید زباله های شهری، زباله های تولیدی توسط مراکز بهداشتی- درمانی (بیمارستانی) از جمله آزمایشگاه های تشخیص طبی است. به نظر می رسد زباله های تولیدی در آزمایشگاه های تشخیص طبی به جهت وجود مواد عفونی و بیماری زا، یکی از مشکلات زیست محیطی بوده که اهمیت بسیاری دارد. این بررسی با هدف آنالیز کمی- کیفی و نحوه مدیریت زباله های تولیدی در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر رشت در سال 1388 انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی، از 19 آزمایشگاه تشخیص طبی شهر رشت پس از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مدیران آزمایشگاه ها، 3 نمونه در 3 روز کاری متوالی (روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه هر هفته) تهیه گردید. در ادامه، نمونه ها به صورت دستی جداسازی شده، و بعد از تفکیک به 46 جزء متفاوت، با استفاده از ترازو توزین شدند. سپس اجزای توزین شده براساس ویژگی و پتانسیل خطرزایی دسته بندی شدند.

یافته ها

میزان کل زباله سالیانه تولیدی در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر رشت kg143/25785 می باشد. در این بررسی، سهم تولید زباله های معمولی (شبه خانگی) به خصوص عفونی، شیمیایی و دارویی و رادیواکتیویته به ترتیب برابر با 16/1%، 34/95%، 42/1%، 8/2% گزارش شد. بیشترین و کمترین میزان تولید زباله عفونی مربوط به مواد پلاستیکی با 37/48% و چوب با 43/0% بود. در این تحقیق میزان اشیا نوک تیز و برنده 52/10% به دست آمد. همچنین 84% مدیران آزمایشگاه ها از بخشنامه ها و دستورالعمل ها در مورد روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی آگاهی کافی نداشتند.

نتیجه گیری

در خصوص مدیریت تولید زباله ها در آزمایشگاه های تشخیص طبی پیشنهاد می شود که در مورد نحوه تفکیک، جمع آوری، بی خطرسازی و دفع نهایی؛ آموزش های لازم به مسئولین و کارکنان مربوطه داده شود و در ضمن مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده اقدام لازم صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p954080 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.