اعتبار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory) متداول ترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی در میان افراد مختلف با سوابق شغلی و حرفه ای متفاوت است. نسخه آموزشگران این پرسش نامه به طور خاص برای بررسی فرسودگی شغلی در میان کسانی که در امر آموزش و یاددهی دخیل هستند طراحی شده است.

مواد و روش ها

پرسش نامه فرسودگی ماسلاچ به زبان های مختلفی ترجمه شده است و ساختار عاملی آن در مطالعات متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، ساختار عاملی نسخه فارسی MBI با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی در میان 570 معلم زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج

یافته های پژوهش نشان دهنده صحت مدل سه عاملی که در اصل توسط ماسلاچ و جکسون ارائه شده درمورد نسخه فارسی پرسش نامه فرسودگی شغلی می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، پرسش نامه فارسی فرسودگی شغلی قابلیت استفاده در تحقیقات فرسودگی شغلی با افرادی ایرانی فارسی زبان را دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p955107 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.