پرهیز از کاربرد نامناسب داده های مکانی

مترجم:
اشرف عظیم زاده ایرانی
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با فن آوری کنونی، پردازش ترکیبی مجموعه داده های (datasets) مکانی از منابع متعدد امکان پذیر شده است. استفاده نابجا از مجموعه داده ها، غالبا کار پردازش آنها را پرهزینه، غیردقیق و زمان بر می نماید. چگونه می توان چنین مشکلاتی را به حداقل رساند؟ نویسندگان این مقاله، نتیجه تحقیقات خود را درباره ساخت یک سیستم هشدار دهنده بر مبنای دو نوع راه حل، ارایه نمودند. اولین راه حل، محدود کردن استفاده از داده ها، تنها با یک عملیات مشخص می باشد. راه حل بعدی، لزوم تجزیه و تحلیل متادیتاهای (metadata) مربوط به مجموعه داده ها است تا از این طریق قابلیت کاربری مجموعه داده ها در موارد مختلف تعیین شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p95796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!