قابلیت تولید کمپوست از پسماندهای خانگی توسط کرم های خاکی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

رشد روزافزون جمعیت و افزایش مصرف مواد مورد نیاز، منجر به تولید بیش از حد پسماندهای خانگی می شود که می تواند سلامت انسان و محیط زیست را تهدید نماید. بنابر این کاربرد روش های مناسب جهت دفع این گونه پسماند، نقش موثری را در تامین، حفظ و ارتقای سلامت هر جامعه دارا می باشد. مطالعه حاضر به منظور شناسایی قابلیت کرم های خاکی بومی استان مازندران در تولید کود از پسماندهای خانگی انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی ابتدا انواع مختلف کرم های خاکی بر اساس ویژگی های ظاهری تفکیک گردیدند. از گلدان پلاستیکی، ماسه ریز و خاک نرم و کود حیوانی جهت بسترسازی استفاده شد. به میزان 50 گرم سبزی (کاهو) روی بستر ریخته شد. سپس تعداد و وزن مشخصی از هر نوع کرم خاکی در بستری از خاک قرار گرفت. برای حفظ رطوبت بطور متناوب به بسترها آب افزوده شد. سپس 17 روز پس از اولین بارگیری و 35 روز پس از دومین بارگیری، خاک بسترهای مختلف از لحاظ ترکیب شیمیایی (N، P،...) و کیفیت میکروبی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

میزان درصدهای مواد آلی از 8/16 به 2/40 و 2/45، کربن آلی از 95/1 به 9/3 و 85/5، نیتروژن از 1/1 به 6/3 و 9/3، فسفر از 8/1 به 2 و 6/2 و هدایت الکتریکی از 344 به 372 و 1068 میکروزیمنس بر سانتی متر افزایش و درصد خاکستر از 2/83 به 65 و 8/59 و نسبت کربن به نیتروژن از 75/1 به 63/1 و 49/1 و تعداد کلیفرم های کل بر حسب MPN در 100 میلی لیتر از106×5/4 به103×3/3 و 103×3/1 کاهش یافت.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که کرم های خاکی در یک دوره زمانی 17 روزه قادر به تولید کمپوست از پسماند خانگی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p960845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.