بررسی علل مرگ و میر نوزادان و عوامل مرتبط با آن درNICU شهر قزوین سال 1389

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به این که کاهش میزان مرگ نوزادی نشانگر بهبود وضعیت سلامت و بهداشت جامعه می باشد، دانستن علل عمده مرگ نوزادان در برنامه ریزی صحیح جهت تقویت سیستم های مراقبت دوران بارداری، زایمان و نوزادان در جامعه بسیار موثر است.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، 225 نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان های قدس و کوثر قزوین طی شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پرسشنامه ها با مراجعه به پرونده های نوزادان فوت شده و پرسش از خانواده آن ها جمع آوری شد. اطلاعات بر اساس جنس، سن حاملگی، وزن هنگام تولد بر حسب گرم، نوع زایمان، آپگار، محل سکونت، سن مادر، عوارض حاملگی و زایمان و علت فوت و سن هنگام فوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه 50 نوزاد فوت کرده بودند (2/22%). علل مرگ و میر نوزادان شامل سندرم دیسترس تنفسی (26%)، سپسیس و عوارض آن (40%)، آسفیکسی (16%)، ناهنجاری قلبی مادرزادی (14%) و سایر علل (4%) بود. علل مرگ و میر نوزادان کم وزن و نوزادان نارس مشابه بود. همچنین رابطه معنا داری بین علل مرگ و میر نوزادان و سن حاملگی، وزن هنگام تولد، آپگار، سن هنگام مرگ و عوارض حاملگی یافت شد. بین علل مرگ و میر و جنسیت، سن مادر، نوع زایمان، محل سکونت، سابقه بیماری مزمن در مادر و عوارض جفت و بند ناف و پرده ها رابطه معنا داری وجود نداشت.
نتیجه گیری
شایع ترین علل مرگ و میر نوزادان، سپسیس و سندرم دیسترس تنفسی بودند. بنابراین پیشگیری از زایمان زودرس برای کاهش نارسی و عوارض وابسته به آن پیشنهاد می گردد تا میزان مرگ و میر نوزادی کاهش یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
227
لینک کوتاه:
magiran.com/p961222 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.