تولید نانو ذرات طلا با استفاده از توده زیستی گندم و بررسی پارامترهای موثر

پیام:
چکیده:
استفاده از توده های زیستی برای تولید نانو ذرات روشی به نسبت ساده و مقرون به صرفه تر از روش های دیگر تولید نانو ذرات می باشد. در این پژوهش گندم به عنوان توده زیستی و عمل کاهنده برای تولید نانو ذرات طلا مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب طلا دار مورد استفاده در این طرح تترا کلرو اوریت (O 2H2. 4HAuCl) بود. سوسپانسیونی از پودر سبوس گندم در 10 میلی لیتر محلول Au(III) با غلظت های مشخص در گستره ی pH از 5/1 تا 5 در مدت زمان های معین به هم زده شده و پس از انجام واکنش، محلول سوسپانسیون به مدت بیست دقیقه با سرعت rpm 3000 سانتریفوژ شد. محلول به دست آمده با دستگاه اسپکتروفتومتری و TEM تجزیه شد. در این مطالعه تاثیر پارامترهایی همچون میزان pH، دما، زمان وغلظت بون کلرید محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت. بازه ی اندازه نانو ذرات طلای تولید شده در این روش بین 5 تا50 نانومتر بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p961283 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!