برآورد قیمت سایه یی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل

پیام:
چکیده:
بخش حمل ونقل به عنوان یکی از عمده ترین مصرف کننده ی سوخت های فسیلی، نقشی اساسی در انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. این بخش در فرایند ارائه ی خدمات علاوه بر ستانده های مطلوب)جابه جایی بار و مسافر(،ستانده های نامطلوب)آلاینده های زیست محیطی(نیز ایجاد می کند. با توجه به نظریه ی پیگو، هر آلوده گر باید هزینه های آلایندگی خود را بپردازد، در این نوشتار با توجه به وجود کمبودها در زمینه ی روش های مناسب تحلیلی برای سیاست گذاری در زمینه ی محیط زیست، قیمت های سایه یی آلاینده های زیست محیطی که در اثر سوخت های فسیلی مصرف شده در بخش حمل ونقل منتشر می شوند، برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قیمت سایه یی آلاینده های زیست محیطی که از مصرف هر لیتر بنزین و نفت گاز ایجاد می شود، به ترتیب 1039 ریال و 1075 ریال است.
زبان:
فارسی
صفحه:
83
لینک کوتاه:
magiran.com/p964387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.