اثرات استرس حاد و کورتیکوسترون بر خاموشی حافظه ترس در موش سوری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
خاموشی حافظه به دنبال فعال سازی حافظه های تثبیت شده قبلی اتفاق می افتد. مطالعات اخیر حاکی از اثرات تعدیلی استرس حاد و گلوکوکورتیکوئید ها بر خاموشی حافظه ترس هستند ولی این اثرات به روشنی مشخص نیست. هدف این مطالعه بررسی اثرات استرس حاد و کورتیکوسترون بر روند خاموشی حافظه ترس در مدل احترازی غیر فعال در موش سوری بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی از 48 سر موش های سوری نژاد آلبینو (25-30 گرم) استفاده شد. موش ها در دستگاه احترازی غیر فعال (1 میلی آمپر، 3 ثانیه) آموزش دیدند. کورتیکوسترون (5/0، 1 و 3 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن) به عنوان آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی یا استرس حاد (با استفاده از محدود کننده و به مدت 10 دقیقه) 30 دقیقه قبل از فعال سازی حافظه استفاده شدند. روند خاموشی حافظه ترس در طی روزهای 2، 5، 7 و 9 بعد از فعال سازی حافظه با اندازه گیری مدت زمان طی شده قبل از اولین ورود حیوان به ناحیه تاریک ارزیابی شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که تزریق کورتیکوسترون با دوزهای 1 و 3 میلی گرم و هعمال استرس حاد قبل از فعال سازی حافظه، خاموشی حافظه ترس را تسهیل می کند.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که استرس حاد و گلوکوکورتیکوئیدها نقش مهمی در خاموشی حافظه ترس بازی می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان یک روش درمانی احتمالی برای درمان بیماری های ناشی از حافظه های پاتوژنیک مثل PTSD و فوبیا کمک کننده باشد
زبان:
فارسی
در صفحه:
375
لینک کوتاه:
magiran.com/p968788 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!