بررسی اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در مراجعین به بیمارستان های ابوذر و رازی اهواز در شش ماه اول سال 1386

چکیده:
مقدمه
عقرب زدگی یکی از معضلات مهم بهداشتی در استان خوزستان است که متاسفانه همه ساله موجبات صدمات جانی قابل توجهی می گردد. در این طرح مراجعان عقرب زده ای که نمونه عقرب عامل را با خود به بیمارستان ابوذر و رازی آورده بودند از نظر اپیدمیولژیک مورد بررسی قرار گرفتند.
روش بررسی
در این طرح مراجعان عقرب زده ای که نمونه عقرب عامل را با خود به بیمارستان ابوذر و رازی آورده بودند پرسشنامه مخصوصی را تکمیل می کردند. در پایان طرح داده های جمع آوری شده که شامل: سن، جنسیت فرد عقرب زده، محل عقرب زدگی در بدن، موقعیت جغرافیایی (شهر-روستا) حادثه، شغل افراد عقرب زده و گونه عقرب بود با استفاده از روش های توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از مجموع 300 پرسشنامه مورد بررسی مشخص شد که: بیشترین عقرب زدگی ها به سه گونه عقرب مزوبوتوس اپئوس(توسن)، همی اسکورپیوس لپتوروس (عقرب گادیم) و آندرکتونوس کراسیکودا (عقرب سیاه بزرگ) و بقیه به 4 گونه دیگر تعلق داشتند. در مجموع 3/89 درصد عقرب زدگی ها به 3گونه اول و 7/10درصد را سایر گونه ها تشکیل داده بودند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عقرب زدگی در بین مراجعه کنندگان زن(7/ 49 درصد) و مرد(3/50درصد) یکسان است. در بین 300 نفر عقرب زده هیچ مورد مرگ مشاهده نشد. با ادغام آمار می توان گفت که 1/91درصد افراد عقرب زده در گروه سنی کمتر از 50 سال قرار دارند. بیشترین افراد عقرب زده شامل خانم های خانه دار و دانش آموزان بودند.
نتیجه گیری
نهایتا می توان به این نتایج رسید که الگوی برتری گونه ها حداقل در 6 ماه اول سال در طی 10 ساله اخیر تغییری نکرده است و حاکی از برقراری یک الگوی اکولژیک نسبتا پایدار در خوزستان می باشد. راه حل های منطقی کنترل این پدیده در گرو حفظ محیط زیست می باشد و آن ترویج مراقبت ها و نکات حفاظتی شخصی و افزایش نکات زیست محیطی و ارتقا ئ کیفیت خانه سازی در گسترش شهرک ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p969778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.