گریز

چکیده:
فرهنگ سازی باید از کجا آغاز شود و چگونه می توان فرهنگ موجود را که به صورت رفتارهای ناهنجار بروز یافته و آشفتگی و لجام گسیختگی را در جامعه به نمایش می گذارد اصلاح کرد؟ در گرماگرم قانون گریزی ها و عبور از اصول و معیارهای اجتماعی توسط معتمدین فرادست, چگونه می توان قانون پذیری و باور به آن را نزد مردمان فرودست قوت بخشید؟
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p97325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!