همه چیز درباره یک نهاد مرضی الطرفین

چکیده:
در حال حاضر قانون حاکم بر رژیم داوری داخلی کشور باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/79 مجلس است به دلیل باور قاطعی که نسبت به کارآمدی نهادداری در قانون آیین دادرسی وجود دارد... اطلاعات حقوقی خود در مورد مراجع داوری و حل اختلاف را توسعه دهید
زبان:
فارسی
در صفحه:
58
لینک کوتاه:
magiran.com/p97352 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!