آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی

چکیده:
یکی از بحران های مهم زندگی پدیده ناباروری است که در اکثر جوامع استرس زیادی به زوجین وارد می کند زوج های نابارور، عمدتا مسائل، مشکلات و آسیب های بسیاری را در زمینه حفظ و بقای زندگی زناشویی و روابط نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه می کنند. هدف مقاله حاضر شناسایی و طبقه بندی آسیب های زندگی زوج های نابارور ایرانی بوده است. بدین منظور، تعداد 39 پژوهش داخلی با موضوعات مرتبط با ناروری انتخاب شد و بر اساس رویکرد تحلیل اسناد مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 53 نوع آسیب بالقوه در زندگی زوج های نابارور ایرانی ایرانی در سه حیطه درون فردی 23 آسیب، بین فردی 17 آسیب و فرافردی 13 آسیب وجود دارد که این آسیب ها نیز در پنج بعد شناختی 21 آسیب هیجانی 17 آسیب رفتاری 13 آسیب زیستی آسیب و محیطی 1 آسیب طبقه بندی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p975680 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!