بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386

نویسنده:
چکیده:
هر ساله هزاران پزشک در آزمون پذیرش دستیار شرکت کرده و کمتر %10 ایشان پذیرفته می شوند. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال 1386 بر آن شد تا علت تمایل شدید پزشکان عمومی به ادامه تحصیل، و نیز شیوه پیشنهادی ایشان را برای تعیین ظرفیت پذیرش دستیاری بررسی نماید. در همین راستا، وضعیت اشتغال داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش دستیار نیز مورد بررسی قرار گرفت.
از 16262 داوطلب شرکت در آزمون 10816 نفر در مطالعه شرکت نمودند %50 از پاسخ دهندگان انگیزه خود برای ورود به دوره تخصصی را ارتقای منزلت شغلی، و %41 کسب امنیت شغلی ذکر نموده بودند %37 داوطلبان موقعیت شغلی خود را غیر قابل قبول توصیف کردند و تنها %5/7 موقعیت شغلی خود را کاملا رضایتبخش توصیف نموده بودند %21 معتقد بودند که ظرفیت پذیرش دستیار باید به گونه ای افزایش یابد تا اکثریت پزشکان عمومی بتوانند وارد دوره تخصصی شوند. در مقابل %13 معتقد بودند ظرفیت نباید چندان افزایش یابد که موقعیت شغلی متخصصین با تهدید مواجه شود. %60 داوطلبان معتقد بودند ظرفیت باید متناسب با نیاز کشور تعین شود به گونه ای که ضمن تامین دسترسی مناسب جامعه به خدمات تخصصی امکان اشتغال مناسب برای متخصصین فراهم باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p975683 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!