تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری

چکیده:
به منظور کاهش سرمازدگی میوه های انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگهداری میزان سرمازدگی و نشت یونی افزایش یافت اما در میوه های تیمار شده روند افزایش بسیار کندتر از میوه های شاهد بود. با افزایش دوره انبارمانی و غلظت اسید سالیسیلیک، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش یافت. در طول دوره انبارمانی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ویتامین ث در میوه های شاهد کاهش شدیدی داشت اما در میوه های تیمار شده این کاهش بسیار اندک بود. همچنین مواد جامد محلول و pH میوه ها در طول دوره انبارمانی افزایش و اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. اسید سالیسیلیک از میان صفات مربوط به کیفیت میوه، تنها بر اسیدیته قابل تیتراسیون اثر داشت و باعث کاهش آن شد. در کاهش میزان سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه، تیمار 4/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بهتر از دیگر تیمارها تشخیص داده شد. نتایج این آزمایش بیانگر تاثیر مثبت اسید سالیسیلیک در کاهش سرمازدگی و حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی انار رقم رباب فارس در سردخانه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
339
لینک کوتاه:
magiran.com/p976141 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!