مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم  هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول

چکیده:
در این پژوهش، اثر تیمارهای ارگانیک، تلفیقی و متداول بر کیفیت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت بررسی شد. صفاتی مانند اندازه میوه، سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، کلروفیل کل، کارتنوئید کل، ویتامین C، فنل کل، ترکیبات فلاونوئیدی (کاتچین، کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کوئرستین کل و کلروژنیک اسید) و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها در دو سال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کارتنوئید کل، TA و TSS/TA میوه های کیوی ارگانیگ در مقایسه با میوه های متداول یا تلفیقی اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه، TSS، ویتامین C، کلروفیل کل، فنل کل، نوع فلاونوئیدها مثل کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کاتچین و کلروژنیک اسید و ظرفیت آنتی اکسیدانی بالاتری داشتند. میزان TSS و اندازه میوه ها در روش کشت متداول و تلفیقی به طور معنی داری بالاتر از ارگانیک بوده است، در حالی که اندازه میوه در تیمار ارگانیک اندکی کوچکتر و گرد شده بود. همبستگی منفی و معنی داری بین سفتی بافت و TSS میوه وجود داشت، اما سفتی بافت با فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و کلروفیل کل همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند. در مجموع، نتایج نشان داد که ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه ها در روش کشاورزی ارگانیک می تواند بالاتر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
413
لینک کوتاه:
magiran.com/p976148 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!