مطلوبیت زیستگاه دارکوب سیاه Dryocopusmartius در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت کلاته گرگان

چکیده:
بررسی ویژگی های بوم شناختی گونه ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آنها، یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونه های حیات وحش محسوب می گردد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه دارکوب سیاه (Dryocopusmartius) در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت کلاته مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه های زیستگاهی شامل تیپ پوشش جنگلی، عوامل توپوگرافی و ویژگی های ساختاری پوشش گیاهی به همراه داده های حضور و عدم حضور پرنده در هر یک از 103 پلات نمونه برداری به شعاع 25 متر ثبت گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری بر اساس روش رگرسیون منطقی دوگانی نشان داد که تیپ پوشش گیاهی، تعداد خشکه دار، تعداد درخت مرده افتاده، تعداد درختان با ارتفاع بیش از 20 متر و ارتفاع از سطح دریا مهمترین عوامل موثر بر حضور دارکوب سیاه در فصل بهار و عوامل تیپ پوشش گیاهی، تعداد خشکه دار، تعداد درختان با ارتفاع بیش از 20 متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه بیش از 20 سانتی متر، ارتفاع و شیب مهمترین عوامل موثر بر حضور گونه در فصل زمستان است. بر اساس نتایج بدست آمده، این پرنده زیستگاه های جنگلی با پوشش گیاهی کهن سال همراه با درختان قطور و مرتفع که عمدتا دربرگیرنده گونه ی راش است را ترجیح می دهد. بنابراین با توجه به وابستگی گونه هایی مانند دارکوب سیاه به زیستگاه های جنگلی دست نخورده و کهن سال، کنترل بهره برداری شدید از چنین زیستگاه هایی برای حفاظت این قبیل گونه ها امری ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p982129 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!