ارزش گذاری تفرجی بوستان جنگلی ناژوان اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

چکیده:
به دلیل کارکردها و خدمات اکوسیستم های طبیعی و لزوم برنامه ریزی بهینه در استفاده از آن ها، امروزه تعیین ارزش واقعی آن ها حائز اهمیت بسیار می باشد. بنابراین در سال های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزش گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداخته و پیشرفت قابل ملاحظه ای در ارزش گذاری خدمات زیست محیطی به دست آورده اند. بر این اساس در این پژوهش کوشش می شود تا ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان با برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع این پارک با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تعیین شود. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شده است. بر اساس روش حداکثر راست نمایی، پارامترهای مدل برآورد شده است. در ادامه اثرگذاری نهایی تغییر در هر یک از متغیرهای لحاظ شده در مدل مورد بررسی، با بهره گیری از عامل محاسبه تاثیر نهایی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان با متغیرهای درآمد و تحصیلات رابطه مستقیم و با متغیرهای مبلغ پیشنهادی، سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفی معنادار داشته است.نهایتا بر اساس نتایج،میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان 8983/702 ریال در ماه به دست آمده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p982134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!