فرایند و ساختار تعامل سازمانها با محیط

چکیده:
از آنجا که محیط منبع تعیین کننده ماموریت و تداوم بخش عملیات سازمانهاست و دائما در حال تغییر و تحول است، شناخت مستمر آن برای موفقیت، بقا و توسعه سازمانها ضروری است. هدف مقاله، کنکاش فرایند و ساختار تعامل سازمانها با محیط در چارچوب نگرش سیستماتیک و تبیین مولفه های موضوعی است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با مطرح کردن تعابیر محیط و درجه همگنی، طبقه بندی جدیدی براساس سازوکارهای تصمیم گیری ارائه می شود. بررسی ستون عرضه و ستون تقاضا در محیط و تحلیل عدم اطمینان در آن چارچوب، طبقه بندی سازوکارهای تعامل سازمانها با محیط و تبیین الگوهای راهبری برای تعامل مباحث نوینی است که در مقاله مطرح می شود. لذا نگرشی نو پیش روی مدیران قرار می دهد تا بهتر بتوانند با محیط ارتباط برقرار کنند و بهره وری تعامل محیطی خود را به حداکثر رسانند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p9825 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!