مبانی نظری مدل سازی و اصول حاکم بر روش شناسی سنجش در دینداری مطلوب

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مدل سازی برای دینداری به نحو مطلوب و ارائه ی الگوهایی برای سنجش عیار دینداری در جامعه ی دینی نیازمند مفهوم سازی و تعیین چارچوب نظری است. در این جستار، نویسنده، پس از اشاره ی اجمالی به نکات مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان، در خصوص الگوهای دینداری و سنجش آنها، به چارچوب نظری هرگونه مدل سازی برای دینداری مطلوب و بایدها و نبایدهای آن می پردازد. نگارنده در این مقاله، که جنبه های هنجاری و توصیه ای (Normative) دارد، توجه به چهار مولفه را در دینداری مطلوب لازم می داند که عبارتند از:1) معرفت (دانش) دینی؛2) احساس (گرایش) دینی؛3) مهارت دینی؛4) بصیرت (بینش) دینی.
هرگونه مدل سازی مفهومی مرتبط با دینداری مطلوب باید بر مدار این چهار مولفه باشد. همچنین الگوهای سنجش دینداری باید بر محور تعادل و تناسب و رشد هماهنگ همین مولفه ها شکل بگیرد. برای تبیین این دیدگاه ساختار مقاله تشکیل شده است از چارچوب نظری مدل سازی برای دینداری مطلوب، اصول حاکم بر روش شناسی سنجش مطلوبیت در دینداری، توجه به رشد متناسب دانش دینی و احساس دینی، نقش دانش و گرایش دینی در مساله ی حقانیت دینداری.
زبان:
فارسی
در صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p983058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!