بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، در سال 1390

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سازمان های بهداشتی درمانی در ایران، همواره برای ارتقاء ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت های درمانی خود تلاش می کنند. و برای این کار لازم است سیستم ها و فرآیندهای کاری لازمه را در خود پیاده کرده و فرهنگ ایمنی را مورد توجه قرار دهند. هدف این مطالعه ارزیابی میزان فرهنگی است که ایمنی بیمار را در بیمارستان های ارومیه حمایت می کند.

مواد و روش کار

مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده، و به کمک پرسش نامه استاندارد HSOPSC انجام یافته است. 500 نمونه از کارکنان چهار بیمارستان امام (ره)- مطهری- طالقانی- سیدالشهدا (س) ارومیه، به روش نمونه گیری چند مرحله ای و متناسب با حجم آن ها انتخاب و اطلاعات پرسش نامه مذکور تکمیل شده است.

یافته ها

نمره ای که کارکنان به فرهنگ ایمنی در واحد کاری خود داده اند 23 درصد مربوط به نمره عالی و خیلی خوب بوده است. 52 درصد نمره قابل قبول، 20 درصد نمره ضعیف، 5 درصد نمره مردودی اعلام کرده اند. در حدود 70 درصد افراد گفته اند که کارکنان نمی توانند آزادانه و به طور راحت تصمیمات و اقدامات مسئولین بیمارستان را مورد سوال قرار دهند. مناطقی که نقطه قوت محسوب می شوند شامل: حیطه کار تیمی درون واحدها در بیمارستان می باشد. اما نقاطی که نیاز به ارتقاء و بهبود دارند، شامل پاسخ غیر تنبیهی به اشتباهات - مسائل کاری مربوط به کارکنان- فراوانی گزارش دهی وقایع – باز بودن مجاری ارتباطی - حمایت مدیریت از ایمنی بیمار بودند.

بحث و نتیجه گیری

رهبری یک عنصر کلیدی و حیاتی در اولویت بخشیدن به موضوع ایمنی بیمار محسوب می شود. نحوه پاسخ به اشتباهات، تعیین کننده فرهنگ ایمنی در بیمارستان می باشد. به منظور ارتقاء و ایجاد فرهنگ ایمنی مطلوب در بیمارستان می بایست ترس از سرزنش شدن در قبال اشتباهات را حذف و جوی سرشار از ارتباطات باز و یادگیری مستمر را در بیمارستان پیاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p983285 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.